Органична химия


Теория за строежа на органичните съединения. химични връзки. Основа на органичната химия се явява теорията за строежа на органичните съединения...
 

Органична химия лекции


Първоначал. земн. повърхн. се е състояла от метали, метал. окиси, амониеви и силициеви с-ния, метални карбиди, а водата е била под формата на лед. Атмосф. е била наситена с H2, N2, метан....
 

Масспектрометрия


Масспектрометрията се отнася формално към спектралните методи. Методът се основава на „бомбардирането" на молекулите на органичните съединения в парообразно състояние под вакуум със сноп от електрони, притежаващи средна енергия 70 еV...
 

Спектрални методи за изследване структурата на органичните съединения


Чрез спектралните методи се изследва взаимодействието между електромагнитното лъчение и веществото. Според вида на...
 

Спектроскопия на ядрено-магнитния резонанс (ЯМР-спектроскопия)


ЯМР- спектроскопия - методът изследва обмена на енергия между радиочестотно лъчение и атомни ядра в магнитно поле. За да се осъществи това взаимодействие, е необходимо ядрата да имат магнитни свойства...
 

Ароматни въглеводороди


Органичен синтез - със схеми за теста по технология на органичния синтез...
 

Инфрачервена спектроскопия


Органичните съединения могат да абсорбират електромагнитна енергия и в инфрачервената област на спектъра. Тя обхваща електромагнитни трептения с дължина на вълната от 1000 до 0,8...
 

Хлориране на въглеводороди


Съединенията с хлорен атом в молекулата са полупродукти в органичния синтез поради високата им реакционнаспособност. Хлорните и флуорните органични съединения намират широко приложение като разтворители...
 

Между фазова катализа


Предимства и недостатъци въведение взаимодействието между две молекули, независимо от тяхната реакционна способност, може да протече когато те се приближат достатъчно близо една до друга. В някои случаи едното...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Органична химия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент